15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

2015 Yılı 3. Dönem Ayrımcılıkla Mücadele Mali Destek Programı

2015 Yılı 3. Dönem Ayrımcılıkla Mücadele Mali Destek Programı 2015 Yılı 3. Dönem Ayrımcılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Programın Amaç ve Öncelikleri:

Ayrımcılıkla Mücadele Mali Destek Programı’nın amacı; vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal boyutlarda karşılaştıkları ayrımcılıklarla ilgili mücadele mekanizmalarının desteklenmesi, yabancı düşmanlığı, ötekileştirme ve dışlama temelli hak ve özgürlük ihlalleri ile din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemlerinin izlenmesi ve yaşanan ayrımcılıklarla ilgili kamuoyu duyarlılığının artırılmasıdır. Bu kapsamda belirlenen öncelikli faaliyet başlıkları şunlardır:

·         Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle mücadele kapsamında kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar

·         Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle mücadele alanında faaliyet gösteren kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar

·         Kuruluşlarca ayrımcılıkla mücadele alanlarında yürütülecek izleme faaliyetleri

·         Uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla STK’lar arasında ilgili alanlarda ortak çalışmalar

·         Ayrımcılığa dair verilerin derlenmesi, mevcut durum analizi ve iyileştirme önlemlerinin tespitine yönelik çalışmalar

·         Belirtilen konulara ilişkin bilimsel çalışma ve araştırmalar

Başkanlık Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak

Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en çok tutar 200.000,00 TL’dir.

Eş Finansman Oranı

Projelere ilişkin, başvuru sahibinin sağlaması gereken maddi katkı, toplam proje bütçesinin en az %10’udur.

Ayni katkıların (başvuru sahibince sahip olunan ekipman, araç, tesis vb. imkânların kullanılması gibi) belirtilmesi, başvuruların değerlendirme aşamasında avantaj sağlamakla birlikte, eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.

Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te kurulmuş;

·         Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)

·         Üniversiteler

·         Uluslararası Kuruluşlar

·         Düşünce Kuruluşları

·         Araştırma Merkezleri

başvuru yapabilirler.

Uygun Faaliyetler: Proje Başvurusu Kapsamına Girmesi Beklenen Faaliyetler

Program kapsamında; desteklenecek projelerin; yukarıda belirtilen öncelikli faaliyet başlıklarına uygun olarak; ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’e yönelik olarak

·         Farkındalığı artırma çalışmaları,

·         Bilgilendirme toplantısı,

·         STK ve destek merkezleri gibi kuruluşların alt yapı ve teknik kapasitelerinin iyileştirilmesi,

·         Konferans, anket, rapor vb. çalışmalar

 

içermesi beklenmektedir. Sayılan faaliyetler örnek amaçlı olup öncelik başlıklarına uygun olarak farklı faaliyetlerde önerilebilir.

 

Proje Adı

2015 Yılı 3. Dönem Ayrımcılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Maksimum Hibe Bütçesi

200000

Para Birimi

TL

Son Başvuru Tarihi

15/11/2015

Son Başvuru Saati

18:00

Başvuru Dili

Türkçe

Başvurunun Yapılacağı Ülke

Türkiye

Başvurunun Yapılacağı İl

Ankara

Yararlanıcı Ülke

·         Almanya

·         Amerika Birleşik Devletleri

·         Avustralya

·         Avusturya

·         Belçika

·         Danimarka

·         Finlandiya

·         Fransa

·         Hollanda

·         İngiltere

·         İsveç

·         İsviçre

·         İtalya

·         Kanada

·         Norveç

·         Türkiye

Başvuru Sahipleri

·         Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar (STK'lar)

·         Üniversiteler / Düşünce Kuruluşları

·         DiğerFoto Galeri