15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

2015 yılı Aile ve Sosyal Çalışmalar Mali Destek Programı 2. Dönem Başvurusu

2015 yılı Aile ve Sosyal Çalışmalar Mali Destek Programı 2. Dönem Başvurusu 2015 yılı Aile ve Sosyal Çalışmalar Mali Destek Programı 2. Dönem Başvurusu

Programın Amaç ve Öncelikleri:              

Aile ve Sosyal Çalışmalar Programı’nın amacı; Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın aile bütünlüğü ve değerlerinin korunması ve sosyal dezavantajlı grupların desteklenmesidir. Bu kapsamda belirlenen öncelikli konu başlıkları şunlardır:

·         Aile ekseninde yaşanan sorunlara ilişkin hizmet verecek gençlik merkezi, aile danışmanlık merkezi ve sosyal hizmet büroları vb. yapıların kurulması ve güçlendirilmesine yönelik çalışmalar

·         Aile bireylerine yönelik eğitim ve bilgilendirme programları

·         Ailelerinden alınan çocuklara ve çocukların ailelerine yönelik hizmet eksenli çalışmalar

·         Çocuk ve gençlerin bağımlılık ve suçtan korunmasına yönelik önlemler ile ihtiyaç duyulan danışmanlık ve rehabilitasyon hizmetlerinin sağlanmasına yönelik çalışmalar

·         Hükümlüler, yaşlılar, engelliler, madde bağımlıları gibi sosyal desteğe ihtiyaç duyan gruplara yönelik çalışmalar

·         Program kapsamındaki alanlara ilişkin bilimsel çalışma ve araştırmalar

 

Başkanlık Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak   

Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en çok tutar 300.000,00 TL’dir

 

Eş Finansman Oranı

Projelere ilişkin, başvuru sahibinin sağlaması gereken maddi katkı, toplam proje bütçesinin en az %20’sidir.

Ayni katkıların (başvuru sahibince sahip olunan ekipman, araç, tesis vb. imkânların kullanılması gibi) belirtilmesi, başvuruların değerlendirme aşamasında avantaj sağlamakla birlikte, eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.

 

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?  

Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada ve Norveç’te kurulmuş;

·         Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Düşünce Kuruluşları, Odalar vb.)

·         Kamu Kurumları

·         Yerel Yönetimler

başvuru yapabilirler.      

 

Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu

Bu program kapsamında, kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye’de kurulmuş;

·         Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Düşünce Kuruluşları, Odalar vb.)

·         Kamu Kurumları

·         Yerel Yönetimler

projenin yürütülmesinde başvuru sahibi ile birlikte sorumluluk ve görev üstlenecek uygun proje ortağı olarak kabul edilebilir.

Başvurularda ortak zorunluluğu bulunmamaktadır, ilgili bölgedeki kamu kurumları ve uzman kurumlar ile ortaklık tercih sebebidir. Türkiye’de uygulanacak projeler için Türkiye’den ortak tercih sebebidir

Ortak olacak kuruluşlar Ortaklık Beyannamesi doldurmalıdırlar. Ortaklık Beyannamesi, her bir proje ortağı için ayrı ayrı doldurularak ortağın yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Ortaklık beyannamesi ve yasal temsilcinin yetkisini kanıtlayıcı belgeler başvuru formuyla birlikte sunulmalıdır.

 

Uygun Faaliyetler: Proje Başvurusu Kapsamına Girmesi Beklenen Faaliyetler

Aile ve Sosyal Çalışmalar Mali Destek Programı kapsamında, desteklenecek projelerin yukarıda belirtilen öncelikli alanlara uygun olarak;

·         Uzman eğitimi

·         Aile seminerleri

·         Merkezlerin kurulması ve altyapısının güçlendirilmesi çalışmaları

·         Kadın, çocuk ve gençlik seminerleri

·         Sosyal hayata kazandırmaya yönelik kültürel etkinlikler

·         Psikolojik destek programları

·         Bilimsel nitelikli çalışma ve faaliyetler

·         Çağrı merkezi ve hukuki danışmanlık hizmeti

·         Web sitesi vb. iletişim araçlarının hazırlanması ve yayımlanması

gibi faaliyetleri içermesi beklenmektedir. Sayılan faaliyetler örnek amaçlı olup öncelik başlıklarına uygun olarak farklı faaliyetlerde önerilebilir.

 

Proje Süresi

Proje süresi en fazla 12 ay olmalıdır.

 

Proje Uygulama Yeri

Aile ve Sosyal Çalışmalar Programı kapsamındaki proje faaliyetleri; ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te gerçekleştirilir. Projenin hedef ve içeriğine bağlı olarak faaliyetlerin Türkiye’de gerçekleştirilmesi de önerilebilir.Foto Galeri