15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

2015 Yılı Herkes İçin Adalet, 2. Dönem Mali Destek Programı

2015 Yılı Herkes İçin Adalet, 2. Dönem Mali Destek Programı 2015 Yılı Herkes İçin Adalet, 2. Dönem Mali Destek Programı

Programın Amaç ve Öncelikleri:

Herkes İçin Adalet Programı’nın amacı; Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın yasal hak ve yükümlülükleri ile ilgili bilgilendirilmeleri, sıklıkla yaşanan hukuki sorunlara yönelik farkındalığın artırılması ve hukuki sorunlara çözüm üretebilecek destek mekanizmalarının geliştirilmesidir. Bu kapsamda belirlenen öncelikli konu başlıkları şunlardır:

·         Yasal hak ve yükümlülüklere yönelik eğitim ve farkındalık faaliyetleri

·         Hukuki çalışma ve yayınlar

·         Hukuk alanında faaliyet gösteren STK’lara yönelik kapasite geliştirme çalışmaları

·         İlgili kuruluşlar arasında etkin işbirliği ve uluslararası ağ geliştirme çalışmaları

 

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?  

Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye’de kurulmuş;

·         Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)

·         Üniversiteler (başvurunun uygun bulunması halinde rektörlük onayının belgelenmesi şartıyla fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, dil merkezleri)

başvuru yapabilirler.

 

Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu

Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye’de kurulmuş;

·         Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)

·         Üniversiteler (başvurunun uygun bulunması halinde rektörlük onayının belgelenmesi şartıyla fakülteler, araştırma merkezleri, enstitüler, dil merkezleri)

projenin yürütülmesinde başvuru sahibi ile birlikte sorumluluk ve görev üstlenecek uygun proje ortağı olarak kabul edilebilir.

Ortak olacak kuruluşlar Ortaklık Beyannamesi doldurmalıdırlar. Ortaklık Beyannamesi, her bir proje ortağı için ayrı ayrı doldurularak ortağın yasal temsilcisi tarafından imzalanmalıdır. Ortaklık beyannamesi ve yasal temsilcinin yetkisini kanıtlayıcı belgeler başvuru formuyla birlikte sunulmalıdır.

 

Uygun Faaliyetler: Proje Başvurusu Kapsamına Girmesi Beklenen Faaliyetler

Herkes İçin Adalet Programı kapsamında; desteklenecek projelerin; yukarıda belirtilen öncelikli konu başlıklarına uygun olarak;

·         Hukukçulara yönelik eğitim ve seminerler,

·         Vatandaşlara yönelik hukuki bilgilendirme ve farkındalık çalışmaları,

·         Danışma merkezleri, çalışma grupları vb. yapıların kurulması ve güçlendirilmesine ilişkin çalışmalar,

·         Kongre, konferans vb. çalışmalar,

·         Ülkelere yönelik hukuki sorunların tespiti ve çözüm önerilerine ilişkin çalışmalar

·         Araştırma, rapor vb. bilimsel çalışmalar

gibi faaliyetleri içermesi beklenmektedir.

 

Proje Süresi

Proje süresi en fazla 12 ay olmalıdır.

 

Proje Uygulama Yeri

Herkes İçin Adalet Programı kapsamındaki proje faaliyetleri; ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada, Norveç ve Türkiye’de gerçekleştirilir.

 

Başvuru Takvimi

·         İlk dönem başvurular: 15/04/2015 - 15/06/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar,

·         İkinci dönem başvurular: 15/07/2015 - 15/09/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar alınacaktır. Bu tarihler dışında sistem üzerinden başvuru yapılamayacaktır.Foto Galeri