15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Ayrımcılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Ayrımcılıkla Mücadele Mali Destek Programı Ayrımcılıkla Mücadele Mali Destek Programı

Başbakanlık Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Ayrımcılıkla Mücadele Mali Destek Programı’nın amacı; vatandaşlarımızın yaşadıkları ülkelerde sosyal, kültürel, ekonomik ve siyasal boyutlarda karşılaştıkları ayrımcılıklarla ilgili mücadele mekanizmalarının desteklenmesi, yabancı düşmanlığı, ötekileştirme ve dışlama temelli hak ve özgürlük ihlalleri ile din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemlerinin izlenmesi ve yaşanan ayrımcılıklarla ilgili kamuoyu duyarlılığının artırılmasıdır. Bu kapsamda belirlenen öncelikli faaliyet başlıkları şunlardır:

 • Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle mücadele kapsamında kamuoyu oluşturmaya yönelik çalışmalar
 • Ayrımcılık, yabancı düşmanlığı ve din ve inanç hürriyetine aykırı eylem ve nefret söylemleriyle mücadele alanında faaliyet gösteren kurumların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar
 • Kuruluşlarca ayrımcılıkla mücadele alanlarında yürütülecek izleme faaliyetleri
 • Uluslararası, ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla STK’lar arasında ilgili alanlarda ortak çalışmalar
 • Ayrımcılığa dair verilerin derlenmesi, mevcut durum analizi ve iyileştirme önlemlerinin tespitine yönelik çalışmalar
 • Belirtilen konulara ilişkin bilimsel çalışma ve araştırmalar

Bu program çerçevesinde Başkanlık tarafından proje bütçesine sağlanabilecek en çok tutar200.000,00 TL’dir

Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu: Kimler Başvurabilir?  

Bu program kapsamında; kâr amacı gütmeyen tüzel kişilerden, ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te kurulmuş;

 1. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)
 2. Üniversiteler
 3. Uluslararası Kuruluşlar
 4. Düşünce Kuruluşları
 5. Araştırma Merkezleri

başvuru yapabilirler.

Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu

Bu program kapsamında, kâr amacı gütmeyen tüzel kişiliği haiz, yurtiçinde ya da ABD, Almanya, Avustralya, Avusturya, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, İsviçre, İtalya, Kanada veya Norveç’te kurulmuş;

 1. Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar, Odalar vb.)
 2. Üniversiteler
 3. Uluslararası Kuruluşlar
 4. Düşünce Kuruluşları
 5. Araştırma Merkezleri
 6. Kamu Kurumları

projenin yürütülmesinde başvuru sahibi ile birlikte sorumluluk ve görev üstlenecek uygun proje ortağı olarak kabul edilebilir.

Proje başvurularında proje ortağı bulunması zorunlu olmamakla birlikte, proje ortağı bulunması, değerlendirme aşamasında avantaj sağlayacaktır.

Başvuru Takvimi

 • İkinci dönem başvurular: 15/05/2015 – 15/07/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar
 • Üçüncü dönem başvurular: 15/08/2015 – 15/11/2015 Türkiye saatiyle saat 18:00’e kadar,

alınacaktır. Bu tarihler dışında sistem üzerinden başvuru yapılamayacaktır.

Başvuru rehberi için tıklayınız.

Kullanıcı kaydı ve başvuru sistemi için proje.ytb.gov.tr adresini tıklayınız.Foto Galeri