15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Trakya Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Trakya Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Trakya Kalkınma Ajansı 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği

Trakya Kalkınma Ajansı, TR21 Trakya Bölgesinde belirlediği öncelikler çerçevesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki dar boğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetlerini desteklemek amacıyla 30.07.2015 tarihi itibarıyla 2015 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programını ilan etmiştir.

PROGRAMIN AMACI

TR21 Trakya Bölgesinde aşağıda belirtilen öncelikler çerçevesinde sosyo-ekonomik gelişmeyi hızlandırabilecek önemli fırsatların değerlendirilmesine ve sosyo-ekonomik gelişme önündeki dar boğazların giderilmesine yönelik tedbirleri ve planlama/araştırma faaliyetlerini desteklemektir.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ

Bölgenin üretim ve lojistik altyapısının geliştirilmesine yönelik projelerin fizibilitelerinin ve/veya uygulama projelerinin hazırlanması

Bölgenin kültür ve turizm altyapısını geliştirmeye yönelik restorasyon, röleve, restitüsyon projeleri ile fizibilite ve/veya planların hazırlanması

Kent kimliği ve tasarımı yanında yaşam kalitesi ve konforunu arttırmaya yönelik araştırmaların yapılması ve ilgili projelerin fizibilitelerinin hazırlanması

TOPLAM BÜTÇE

700.000 TL

DESTEK MİKTARI

Asgari: 25.000 TL

Azami: 90.000 TL

DESTEK ORANI

%100'e kadar

PROJE SÜRESİ

Azami 3 ay

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ VE VARSA ORTAKLARI

Yerel Yönetimler ve Tüzel kişiliği Haiz Bağlı Kuruluşları

Kamu Kurum ve Kuruluşları

Üniversiteler ve Üniversitelere Bağlı Uygulama ve Araştırma      Merkezleri, Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler

Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları

Sivil Toplum Kuruluşları

Organize Sanayi Bölgeleri

Küçük Sanayi Siteleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Teknoparklar

Birlik ve Kooperatifler

Bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu  işletmeler

SON BAŞVURU TARİHİ

Başvuruların KAYS’a girilmesi

27.11.2015; 18:00

Matbu Dosyaların Ajansa Teslimi

04.12.2015; 18:00

 

 Foto Galeri