15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Bölgesel Analizler 

Bölgesel analizler; ele alınan bölgenin mevcut durumunu araştırıp bölgeyi etkileyen iç ve dış faktörlerin incelenmesi, hammaddeye yakınlık, bölgedeki enerji sorunu, pazarlara yakın olma gibi  etmenlerin uygunluk değerlendirmesi gibi çalışmaları içermektedir.