15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Etki Analizleri

Özel yada kamu kurum ve kuruluşların yönetim politikalarının geliştirilmesi veya değiştirilmesi, risklerin azaltılması gibi konularda ; kanıtlara ve nicel verilere, yapılan anketlere dayanarak destek programlarının geliştirilmesi ya da değiştirilmesi, diğer ülke ve bölgelerle kıyaslama( benchmarking) yapılması, risklerin azaltılması gibi çalışmaları içermektedir.

 

ETKİ DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ

• Uygunluk:  Amaçların ortaya çıkan yeni ihtiyaçları hala karşılayıp karşılayamadığı ve/veya başlangıçta konulan belirli bir amacın uygunluğunun sorgulanması ile ihtiyacın devam edip etmediği ifade edilmektedir.

• Etkinlik: Hedeflenen etkilere ulaşma ve amaçların gerçekleşme derecesi kastedilmektedir.

• Verimlilik: Hedeflenen etkilere ulaşmanın maliyeti ile ilgili konular anlaşılmaktadır.

• Sürdürülebilirlik: Program hedeflerinin devamlılığının sağlanmasıdır. 

 

Kullanılan Metotlar

• Anket Çalışmaları

• Fokus Grup Görüşmeleri

• Derinlemesine Mülakat

• Fayda – Maliyet Analizleri

• Kontrol Grupları (Karşıtgerçeklik)

 

ETKİ DEĞERLENDİRME AŞAMALARI