15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Halka Arz Danışmanlığı

Halka Arz Yol Haritası ve Metodoloji

 

1- Finansal Due Dilligence: Şirketin Resmi kayıtlarının geçmişten bugüne incelenerek, geçmişte oluşan eksikliklerin tespiti.

2- Finansal Modelleme: Muhasebe ve Finans operasyonlarının yeniden kurgulanarak, Mali altyapının oluşturulması ve net Finansal İhtiyacın tespiti.

3- Yerinde Kontrol ve Düzeltmeler: İncelemeler sonucu ortaya çıkan eksikliklerin, belirli bir zaman periyodunda düzeltilmesi.

4-Halka Arz Pazarının belirlenmesi: Şirket ihtiyaç ve büyüklüğüne göre, Ulusal Pazar-GİP veya Özel Pazar’dan oluşan Finansman Pazarın belirlenmesi 

5- Başvuru Formlarının Hazırlanması: SPK, İMKB, MKK ve benzeri resmi kurum ve kuruluşlarla iletişim kurulması, söz konusu kuruluşlara sunulacak başvuru form ve belgelerinin hazırlanması

6- Halka Arz Koordinasyonu: 

• Halka arz sürecinde yer alacak olan Denetim Firması, Aracı Kurum, Hukuk firması, ve benzeri aktörlerin seçiminde işverene yardımcı olmak

• Yukarıda sayılan aktörlerle, işveren menfaatini gözetmek suretiyle işveren adına  halka arz sürecinin koordinasyonunun yapılması

7- SPK Mevzuatına Yönelik Hizmetler: İşveren ana sözleşmesinin SPK mevzuatına uyumlu hale getirilmesi

8-Halka Arz ve Sonrası Süreç Danışmanlığı

• Halka arzın gerçekleştirilmesi

• Halka arz sonrası firmanın dikkat etmesi ve uyması gereken konular hakkında bilgilendirme eğitimi düzenlenmesi

 

Neden Halka Arz ?

1-Finansman Temini:

• Düşük maliyet

• Uzun dönemli finansman

 

2- Likidite Artışı

• Şirket fiyatını belirleme

• Hisse senetlerini Kredi teminatı olarak kullanabilme

 

3-Kurumsallaşma

• Şeffaflaşma sonrası otokontrol

• SPK ve Borsa aracılığıyla Uluslararası bilinirlik

• Nitelikli işgücü çekebilme imkanına kavuşma

• Uzun firma ömrü

 

4- Kredibilite Artışı

• Bankalar

• Müşteriler

• Yabancı Kuruluşlar

 

5- Tanınırlık Artışı

• Marka bilinirliliği

• Stratejik ortak bulmanın kolaylaşması

• Uluslararası PR