15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Hibe/ Fon Danışmanlığı

 

 

 MAYA Proje Yönetim Danışmalık, müşterilerinin stratejilerine uygun hizmet modelleri tasarlar, hem ulusal hem uluslararası

alandaki kazanımlarının sağlam temeller üstünde kurulmasını ilke edinir. Bu kapsamda aşağıdaki çalışmaları yürütür:

 

  • Proje fikri analiz etme

  • Proje fikri geliştirme

  • Projenin finansal analizi

  • Proje dosyasının Dünya Bankası, Bölgesel Kalkınma Ajansları Avrupa Birliği, İsveç Uluslararası Kalkınma İşbirliği Ajansı (SIDA), Ekonomi Bakanlığı, İstanbul Kalkınma Ajansı vb.  hibe veren kurumların öngördüğü proje döngü yönetimi çerçevesinde hazırlanması

  •  Proje başvuru dosyasının hazırlanması

  • Proje finansmanını sağlayan kurum ile müzakerelerin yürütülmesi

  • Projenin uygulamaya geçirilmesi

  • Projenin izleme ve değerlendirilmesi

 

 Hizmetlerimiz