15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

IPARD, KIRSAL KALKINMA DESTEKLERİ

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın ilgili kuruluşu olan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla oluşan IPARD fonlarını, geri ödemesiz (hibe desteği) şekilde kullandırıyor.

 

IPARD Programının Hedefleri 

• Tarım sektörünün sürdürülebilir modernizasyonuna katkı sağlanması,

• Gıda güvenliği, veterinerlik, bitki sağlığı, çevre ve diğer standartlara ilişkin AB standartlarına ulaşmasının teşvik edilmesi,

• Kırsal alanların sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlanması,

• Yerel kırsal kalkınma stratejileri ve tarım-çevre tedbirlerinin uygulanması için hazırlık faaliyetlerinin yapılmasıdır.

 

Desteklenen Alanlar:

- Süt Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

- Et Üreten Tarımsal İşletmelere Yatırım

- Süt ve Süt Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

- Et ve Et Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

- Meyve ve Sebzelerin İşlenmesi ve Pazarlanması

- Su Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması

- Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve Geliştirilmesi

- Yerel Ürünler ve Mikro İşletmelerin Geliştirilmesi

- Kırsal Turizm

- Kültür Balıkçılığı