15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

İş Geliştirme Danışmanlığı

Maya Proje Yönetim, küreselleşen hızlı rekabet ortamına kurumların uyum sağlamasına ve performans arttırmasına yönelik iş geliştirme danışmanlığı hizmeti vermektedir. Bu doğrultuda  müşteriler,  pazarlar ve ilişkiler arasındaki etkileşimleri birleştirip büyümek için fırsatlar oluşturmaktadır. Şirketlerdeki  mevcut sorunları nötralize ederek; ürün ya da hizmet geliştirmekte ve uzun vadede gelişimine de yönelik iş planları hazırlamaktadır.

 

 

Market Araştırma

İşletmelerin verimli çalışma şartlarından biri de pazar araştırmasının yapılmasıdır. Araştırmaya önem veren işletmeler, çeşitli risklerle karşı karşıya kalırlar. Riski yok etmek istiyorsak önce üreteceğimiz mala pazar bulup bulamayacağımız konusunu araştırmamız gerekir. Bir malın üretilmesi, ucuza mal edilmesi pazar bulunamazsa bir değer ifade etmez. Üretim yapmaya karar veren bir işletmenin en önemli ve ilk işi, neyi üreteceğine, nerede ve kimlere satacağına karar vermesidir. Pazar araştırması, pazarlamacının karşılaştığı ürün, Pazar ve tüketici ile ilgili problemlerin çözümüne yardımcı olabilecek bilgilerin sistemli ve objektif bir şekilde toplanması ve analiz edilmesidir. Pazar araştırmasının başarılı olabilmesi iyi planlanmasına bağlıdır.

 

İş Planı Hazırlama 

“İş hayatında insanlar değil iş planları başarılı veya başarısız olur”  

  İş Planı, bir işin hangi ürünler ile, nerede, kimlerle, ne şekilde, hangi olanaklar ile, hangi pazarlama planıyla, hangi organizasyon yapısıyla, nasıl bir mali planlama altında yürütüleceğinin doğru ve ikna edici bir biçimde anlatıldığı dokümandır.