15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Konferans/Çalıştay

Çalıştaylar, çok sayıda çalışanın katılımını sağlamak ve kurumsal aidiyeti güçlendirmek için, tüm tarafların katılımıyla düzenlenmektedir. Böylece kurumu ilgilendiren konularda, aşağıdan yukarıya doğru katılımcı yöntemlerle tüm tarafların katkısı elde edilmiş ve konsansüs oluşturulmuş olur.

Workshop düzenlenen başlıca durumlar aşağıda yer almaktadır:

. Hedef ve Amaç Belirlemek

. Konsensüs Sağlama

. Stratejik Planlama

. Kurumsal Gelişim Projeleri Öncesi Eğitim ve Planlama (Süreç iyileştirme, Değişim

Yönetimi, Proje Yönetimi)

. Kurumsal Bir Problem Çözümü