15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Kurumsal Analizler

 Kurum Analizi

Kurumsal gelişim yolculuğunda yol haritasının ihtiyaca uygun hazırlanması ve sürecin doğru yönetilmesi için kurumların mevcut konumu ile gelecekte olmak istedikleri konumun doğru tespit edilip, aradaki farkın iyi anlaşılması amaçlanmaktadır. Bu bağlamda işletmenin mevcut durumunu ortaya koyabilmek adına ;

 

• Yönetim Analizi

• Satın Alma Analizi

• Müşteri İlişkileri Yönetimi Analizi

• Üretim& Hizmet Yönetimi Analizi

• Altyapı Analizi

• İnsan Kaynakları Yönetimi Analizi

• Muhasebe& Finans Yönetimi Analizi

 

gerçekleştirilmekte, yol haritası ve öngörülerinde yer aldığı sonuçlar raporlanmaktadır. Kurumsal Analiz sonucunda elde edilen veriler işletmenin geleceğinin inşaası sürecinde bütünleşik bir sistemin oluşturulması amacıyla başlangıç noktası olarak kullanılmaktadır.

 

Yetkinlik Analizi

 

Yetkinlik Analizi ile işletmenin vizyonu, misyonu, stratejik hedefleri doğrultusunda işletme genelinin ve spesifik olarak departmanların amaçlarına ulaşmalarını sağlayacak davranış, bilgi düzeyi ve tutumları kapsayan yetkinliklerin belirlenmesi, geliştirilmesi ve ölçülmesi amaçlanmaktadır. İşletmeyi farklılaştıran, değerlerini yansıtan, başarı faktörlerinin ölçülmesini sağlayan ve insan kaynakları planlamasına temel teşkil eden yetkinlikler; işe alma, eğitim yönetimi, performans yönetimi, kariyer yönetimi ve ücret yönetimi için de nesnel ölçütlerdir. Maya Danışmanlık çözüm ortaklarının başarısını arttırmak amacıyla her bir pozisyon ve iş ailesi için Yetkinlik Analizi gerçekleştirerek beklenen iş sonuçlarına ulaşmak için gerekli olan davranışların tespit edilmesini sağlamaktadır.

 

 Çalışan Bağlılığı Analizi

 

Çalışan Bağlılığı Analizi ile, çalışanların işletmeye bağlılıkları duygusal, devam ve normatif bağlılık çerçevesinde değerlendirilerek;

• çalışanların işletme ile olan ilişkisi ve işletmede çalışmaya devam etme isteği,

• işletme ile çalışanın amaçları arasındaki uyum,

• çalışanın işletmenin değerlerine ve hedeflerine olan inancı,

• çalışanın kendisini ne kadar çalıştığı işletme ile özdeşleştirdiği, 

• işten ayrılma eğilimi

tespit edilerek arzu edilen çalışan bağlılığının oluşturulabilmesi için öngörüler sunulmaktadır.

 

 Eğitim İhtiyaç Analizi

 

Maya Danışmanlık işletmelerin mevcut performansı ile arzu edilen performansı arasındaki farkı gidermeye yönelik Eğitim İhtiyaç Analizi hizmeti vermektedir. Kurumun, yöneticilerin ve çalışanların beklentilerini karşılayan ve onları geliştiren aynı zamanda işletmenin stratejik hedefleri ile uyumlu olan eğitimlerin tespiti ile birlikte;

 

• Kurumsal hedefler çerçevesinde eğitim politikası ve temel stratejilerinin belirlenmesi,  

• Eğitim programlarının oluşturulması, 

• Konu ve içeriklerinin belirlenmesi, 

• Eğitimin uygulanması ve 

• Değerlendirme sistemlerinin kurulması 

 

konularında hizmet verilmektedir. Eğitim bütçesinin etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlayan Eğitim İhtiyacı Analizi neticesinde hedefe yönelik, sonuç odaklı, performansı ve motivasyonu arttırıcı eğitim programları tasarlanır.