15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Ortak Akıl Toplantıları

Ortak Akıl Toplantısı( Arama Konferansı); bir konuyu çok boyutlu bir bakış açısı ile değerlendirmek, kolektif şuuru harekete geçirmek, ortak bir yaklaşımla konunun gelecek vizyonunu tanımlamak, stratejiler ve eylem planları belirlemek amacıyla yapılır.

 

Ortak Akıl Toplantısı, ortak görüş oluşturmayı, ortak sorunlara çözüm bulmayı, daha iyiye ulaşmak, gelişmek için neler yapılması gerektiğini belirlemeyi ve ortak hedefler seçmeyi sağlayan bir çalışma düzenidir.

 

Bu toplantı tekniğinde kullanılan belli başlı yöntem grup çalışması temeline dayanan “beyin fırtınası” tekniğidir. Beyin fırtınalarında, tartışma ve yorum konuları genelden özele doğru yürür. Tüm düşünce ve görüşler ifade edilir, değerlendirilir ve önceliklendirilir. Klasik konferans düzenlerinin tam tersine, katılanların tamamı bir düzen içinde konuşarak bir sonuca ulaşır.