15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Yönetim Eğitimleri 

• PCM (Proje Döngüsü Yönetimi) Eğitimi

• Proje Yönetimi Eğitimi

• Hibe Yönetimi Eğitimi

• Kurumsal Yönetim

• Kurumsal Stratejik Yönetim

• Toplam Kalite Yönetimi

• Kurumsal İletişim ve Marka Yönetimi

• Kurumlarda İnovasyon Yönetimi

• Finans Yönetimi

• Finans Okuryazarlığı Eğitimi

• Muhasebe Eğitimi

• Finansçı Olmayan Yöneticiler İçin Finansman ve Mali İşler Yönetimi

• İnsan Kaynakları Yönetimi

• Performans Ölçümü ve Yönetimi

• Stratejik Yönetim ve Planlama Uygulamaları

• İstatistik ve Karar Verme Teknikleri

• Değişim Yönetimi ve Örgüt Geliştirme