15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Basım ve Yayın Sektöründe Yenilikçilik için Mükemmeliyet Merkezi

Basım ve Yayın Sektöründe Yenilikçilik için Mükemmeliyet Merkezi

Basım ve Yayın Sektöründe Yenilikçilik için Mükemmeliyetlik Merkezi Projesi, basım ve yayın sektöründeki kurumların ürün ve süreç yönetiminde yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirerek İstanbul’un küresel rekabet gücünün artırılmasına ve böylece sosyal kalkınmasına ve kültürel sürdürülebilirliğine katkı sağlamayı hedeflemenin yanı sıra; İstanbul’da yenilikçi ürün ve süreç yönetimi alanında Basım ve Yayın sektöründe çalışanların ve firmaların kapasitelerinin artırılmasını,

İstanbul’da Basım ve Yayın alanında mesleki eğitim veren eğitimci ve öğreticilerin yenilikçi ürün ve süreç yönetimi alanında bilgi ve kapasitelerinin artırılmasını,

İstanbul’da Basım ve Yayın alanında eğitim veren kurum ve kişiler ile sektör arasında işbirliği ve eşgüdümün tesis edilerek sektör ihtiyaçlarına uygun personel yetiştirilmesine katkıda bulunulmasını,

İstanbul’da Basım ve Yayın sektöründeki firmaların kurumsal kapasitesini geliştirecek, bilgi ve teknoloji transferi sağlayacak bir yenilikçilik merkezinin kurulması ile yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeyi,

Yaratıcı endüstrilerde kullanılan yeni teknik ve ürünlerin tanıtılmasını sağlayarak yenilikçi yöntemlerin sektörde kullanımını artırmayı,

 

Ve Basım ve Yayın sektöründe yenilikçiliğin sosyal ve ekonomik kalkınmada önemi hakkında kamusal farkındalığı artırmayı da hedeflemektedir.

 

 

Proje Lideri: Basım Sanayi Eğitim Vakfı

 

Proje Süresi: 8 Ay

 

Proje Bütçesi:  595.300,00 TL

 

Web sitesi: www.mukemmelistproje.comFoto Galeri