15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Eyüp Film Geliştirme ve Girişimcilik Bürosu (FİGEB)

Eyüp Film Geliştirme ve Girişimcilik Bürosu (FİGEB)

İSTKA tarafından 2011 yılı içerinde açılan Kar Amacı Gütmeyen Kurumlara Yönelik Yaratıcı Endüstrilerin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında hibe almış olan FİGEB projesiyle amaç; Yaratıcı sektörler içinde yer alan film sektörünün üretim aşamasını geliştirmek böylece film sektörünün kalkınmaya katkısını geliştirerek;

Eyüp’ün bölge içinde rekabet gücünün yaratıcı endüstrilerin gelişimiyle artması doğrultusunda İstanbul’un küresel rekabet gücünün artmasına katkıda bulunmak,

Eğitim ve danışmanlık hizmetleri, teknik ekipman, teknoloji ve çekim mekanı desteği ile yaratıcı sinemacıların film üretimlerini destekleyerek, üretim aşamasının niteliğinin ve rekabet gücünün artması,

Yaratıcı sinemacıların film sektöründe atılım yaparak kendi fikirlerini hayata geçirebilmelerini sağlayacak gerekli bilgi-beceriler ile girişimcilik kapasitelerinin geliştirilmesi,

Eyüp’te film sektörünün gelişimi için ateşleyici rolündeki Eyüp Film Geliştirme ve Girişimcilik Bürosunun kurulması ile Eyüp’ün doğal film platosu olarak tanınırlığının artması, gereken film platolarının yer seçerek bölgenin film sektöründe öne çıkması,

Eyüp İlçesi’nde geniş bir çekim lokasyonu yelpazesi oluşturmak için uygun lokasyonlara yönelik katalog oluşturulması, böylelikle mekansal ve kültürel girdinin sentezlenmesiyle sektörünün kentsel mekan ile ilişkisinin arttırılması sağlamaktır.

Proje Lideri: Eyüp Belediyesi

Proje Süresi: 10 ay

Proje Bütçesi: 589.560,00 TL

Web sitesi: www.eyup.bel.trFoto Galeri