15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Mükemmeliyet Merkezi

Mükemmeliyet Merkezi

İstanbul İl Özel İdaresi tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın açtığı 2012 yılı teklif çağrısından hibe almaya hak kazanmış ‘Mükemmeliyet Merkezi’ projesi; İstanbul’un kalkınmasında kilit konumunda bulunan yerel yönetimlerde bilgi odaklı iyileştirme, hizmetlerde verimlilik ve etkinlik oranlarını arttırma, insan kaynağı kapasitesinin arttırma ve atıl kapasitelerin değerlendirilmesi amacıyla, e-learning eğitimiyle 150 kişinin kapasitesini güçlendirmek ve aynı zamanda bu alanda 10 kişilik yerel yönetimler Ar-Ge uzmanı yetiştirmek suretiyle yerel yönetimlerde yenilik üretme kapasitesini geliştirmek, İstanbul ilinde yerel yönetimler, merkezi idareye bağlı kurumların taşra teşkilatları ile yerel yönetimlere hizmet üreten özel sektör arasında bilgi ve teknoloji odaklı üretim yapmak için mükemmeliyet merkezi modelini ortaya çıkarılmasını sağlayarak kurumlararası işbirliği ve iletişimi etkin hale getirmek, ortak kullanım alanlarını geliştirmek ve işlevsel hale getirmektir. Ayrıca bölgede bulunan yerel kurum ve kuruluşların yenilik üretme kapasitesini güçlendirmek, kamu kurum ve kuruluşlarının hizmetlerinde bilgi ve teknoloji kullanımını yaygınlaştırmak üzere eğitim, sağlık, sosyal hizmet ve çevre alanlarında Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları yapmak ve projeler hazırlamak, üniversiteler, araştırma ensitüleri ve yerel yönetimler tarafından yapılmış olan Ar-Ge ve inovasyon alanındaki iyi uygulamaların paylaşımı amaçlanmaktadır.

Proje Lideri: İstanbul İl Özel İdaresi

Proje Süresi: 12 Ay

Proje Bütçesi: 635.000,00 TL

Web sitesi: www.mukemmelist.orgFoto Galeri