15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Sosyal Diyaloğa Doğru İlk Adım

Sosyal Diyaloğa Doğru İlk Adım

Zeytinburnu Belediyesinin, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen Yenileşme ve Değişim için Türkiye’de Sosyal Diyaloğun Güçlendirilmesi Programı hükümet, işveren ve işçi temsilcileri arasındaki ekonomik ve sosyal politikalarla ilgili her türlü müzakere, danışma ve paylaşımı ifade eden sosyal diyalog, iyi yönetişim içinde önemli bir role sahiptir. İkili (çalışan – işveren) ya da üçlü (çalışan, işveren ve devlet) sosyal diyalog çalışmaları bir ülkenin sosyal ve ekonomik alandaki kanunlarının yapımı aşamasında, demokrasinin gelişmesinde, ekonomik kalkınmanın sağlanmasında, sosyal adaletin geliştirilmesinde ve rekabet edebilir bir ekonomik yapıya kavuşmasında önemli bir işleve sahiptir. Proje Aralık 2006- Ağustos 2007’ye kadar dokuz ay süreyle devam etmiştir. Sosyal politikada topluluk müktesebatını uygulamak suretiyle ve görüşbirliğinin sağlanması için sosyal çatışmada koordinasyon ve müzakere tekniklerinin geliştirilmesi yoluyla, Zeytinburnu Belediyesinde ve diğer kurumlarda çalışan Bem-Bir-Sen üyelerine yönelik sosyal diyaloğu güçlendirmek; Sosyal müzakereleri, cinsiyet eşitliği, çalışma koşulları, iş sağlığı ve güvenliği, serbest zaman gibi alanları kapsayacak şekilde genişletilerek en iyi uygulamalar eğitimi ve kolaylaştırıcı eğitimleri olarak sürdürülmüştür. Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Sosyal Diyaloğa Doğru İlk Adımlar projemizin nihai amaçlarından biri belediyeler arasında ortaklık ağlarının ve işbirliklerinin geliştirilmesiydi. Bu bağlamda her üç ayda bir gerçekleştirilecek olan Sosyal Diyalog Bilgi Ağının ilki 07 Aralık 2007 tarihinde Prof. Rüçhan IŞIK’IN katılımıyla “Türkiye’de Sosyal Diyalog Alanında Son Gelişmeler” konulu bir toplantı gerçekleştirilmiştir.

Proje Lideri: Zeytinburnu Belediyesi

Proje Süresi: 9 Ay

Proje Bütçesi: 66,545.88 €

Web sitesi: www.zeytinburnu.bel.trFoto Galeri