15,331,459 TL

Kazandırdığı Fon Miktarı ile Türkiye'nin Lider Proje Ofisi

Ruanda

BAŞKENT: Kigali 

NÜFUSU: 7.347.000 

YÜZÖLÇÜMÜ: 26.338 km2 

RESMİ DİLİ: Kinyarwarda ve Fransızca 

DİNİ: Müslüman, Katolik, Protestan, yerli dinler 

PARA BİRİMİ: Ruanda Frankı 

 

RUANDA DA YATIRIM FIRSATLARI

Ruanda da yatırım yapılabilecek başlıca alanlar:

• BİT

• Turizm

• Enerji

• Madencilik

• Finansal Servisler

• Tarım

• Altyapı

• Gayrimenkul

 

Ruanda’nın BİT Alanındaki Avantajları

• Bölgedeki diğer ülkelere kıyasla ucuz iş gücü

• Genç ve dinamik işgücü (Nüfusun %98’i 50 yaşının altında %43’ü 16 yaşın üstünde )

• Bölgedeki en iyi iş ortamı (2012 yılında Dünyada iş yapmak için seçilmiş 8.yer)

• Yolsuzluk düzeyi düşük – Sıfır tolerans 

• Dünya standartlarında BİT altyapısı

• Güçlü ve vizyoner liderlik

• İki dilli iş ortamı (Fransızca ve İngilizce)

 

Ruanda’nın Turizm Alanındaki Avantajları

• Farklı türden canlıların yaşadığı eşsiz coğrafyası

• Doğu Afrika’da diğer ülkeleri ziyaret etmek için bir üs

• 2012 yılı turizm gelirlerinde %9’luk bileşik büyüme bekleniyor.

• Ortalama bir turistin Ruanda’da bir hafta kalıp günlük 200$ harcaması.

• 2009 yılındaki yatırımların %30’u turizm projelerine ayrılmıştır.

• Ruanda da ki 200 otelde 4500 oda bulunmaktadır. Ve ortalama günlük doluluk oranı %70 iken bunların %98 yabancılardır.

 

Ruanda’nın Enerji Alanındaki Avantajları

Ruanda enerji sektörü şu anda biyoyakıt, motorin ve hidro enerji kaynaklarını kullanmaktadır. Özellikle yenilenebilir kaynak olan hidro enerjinin 2017’ye kadar en çok kullanılan kaynak olması beklenmektedir. Metan gazı ve kömür kullanımı halen sürmektedir. 

Ruanda 175.000 müşterisi için 85MW elektrik üretmektedir. %10 şebeke erişimi bulunmaktadır, 2017 itibarı ile Ruanda %50 şebeke erişimi ve 1000MW elektrik üretimi için çalışmalarını sürdürmektedir. Bu 12 katlık elektrik üretim artışına ulaşmak için, metan gazı, jeotermal enerji, bölgesel hidro enerji kaynaklarından ve kömür’den elektrik üretimini dramatik bir şekilde arttıracaktır.

Vatandaşların refahının artırılması, çevrenin korunması, sürdürülebilir büyüme ve hızla gelişen özel sektörün ihtiyaçların karşılanması için Ruanda, enerji konusunda bu etkin hedefleri belirlemiştir. Bu sebeple de üretilen enerjinin %90’ının yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanması hedeflenmektedir.

 

Ruanda’nın Madencilik Alanındaki Avantajları

Madenler konusunda işleme ve ürün çeşitlendirme gibi bir çok bakir fırsat alanı bulunuyor.

Mineral ihracatı konusunda halen gelişim sürmektedir. Ruanda'nın ihraç ettiği başlıca madenler kalay, koltan ve wolframdır. 

Şu an için sadece eldeki madenlerin %25'i (yaklaşık 200M USD) kullanılmaktadır. Bu sebeple endüstriyel madencilik için fazlasıyla önü açık yatırım imkanları bulunmaktadır.

Aynı şekilde devlet de bu konuda yatırımcılara hem kaynakların tespiti konusundaki araştırmalar, hem de hukuki ve bürokratik kolaylıklarla teşvik olmaktadır.

 

Sadece cevher çıkarılması değil, işlenmesi ve kullanılabilir hale getirilmesi konusunda da yatırımcılar için bir çok imkan sunulmaktadır.

 

Ruanda’nın Finansal Servisler Alanındaki Avantajları

Ruanda finans sektörünü sigorta hizmetleri ve bankacılıktan (ticari bankalar, kalkınma bankaları ve mikrofinans kuruluşu) oluşmaktadır. Bankacılık sektörü son 5 yılda muazzam bir büyüme gördü ve çok uluslu bankalar ve yabancı sermaye tarafından daha fazla katılım gördü. Finansal sektörün banka alt sektöründe 200 Milyon dolarlık işletme sermayesi, 1 Milyar dolarlık varlığı desteklemektedir.

Finansal Gelişim Programı’nı hayata geçiren Ruanda’nın amacı finansal hizmetlerin derinleşmesi ve vatandaşlarının bu hizmetlere erişiminin artmasıdır.

 

Ruanda’nın Tarım Alanındaki Avantajları

Tarım tarih boyunca Ruanda için en önemli geçim kaynaklarından biri olmuştur. Tarım sektöründe ülke nüfusunun  %80’i çalışmaktadır ve ülkenin GSYH’nın üçte birinden fazlasını oluşturmaktadır. Ruanda Kalkınma Kurulu bu sebepten tarımda teşvik edici politikalarına devam etmektedir.  

 

Ruanda’nın Altyapı Alanındaki Avantajları

Ruanda rekabetçi bir özel sektörün geliştirmek için altyapının öneminin farkındadır. Bu sebepten hükümet, altyapı ağırlıklı olarak yatırım yapmaya devam ediyor. Ruanda’nın yıllık bütçesinin % 7.5’ini ulaşım ve diğer altyapı taahhüt eder. Ruanda işletmeler ve bireyler için ulaşım maliyetini azaltmak amacı ile karayolu, demiryolu ve su ulaşım altyapısına yatırım yapıyor.

 

Ruanda’nın Gayrimenkul Alanındaki Avantajları

Yıllık ortalama %8 büyüme hedefi ile büyüyen bir ekonomide inşaat ve gayrimenkul sektörleri ekonomik büyümede anahtar öneme sahipler. Bu da barınma ve ticari amaçlarla ihtiyaç duyulan binalardan kaynaklanmaktadır. 

Ev sağlama konusunda Ruanda halen ihtiyacı karşılayamamaktadır. Yıllık ortalama 25000 ihtiyaç duyulmakta ve bu ihtiyacın 8-10 Bin’i Kigali’dedir. Yerel ve yabancı yatırımların her geçen gün artması, aynı şekilde ticari yapılara duyulan ihtiyacın da artacağını göstermektedir. Sektördeki yatırım 2003’teki 100M USD’dan, 2009’da 480M USD’ye ulaşmıştır. %2,8’lik nüfus artışı, orta sınıftaki artış ve diaspora yatırımlarındaki artış sektördeki bu hızlı büyümenin tetikleyicileriolmuşlardır. 

düşük ve orta sınıf daireler, depolama, ofis binaları, alışveriş merkezleri ve tabii ki hotel benzeri konaklama tesisleri için yatırım fırsatları halen oldukça iştah kabartıcıdır.

 

 AFRİKA’DA YATIRIM FIRSATLARI